Certificacions

Certificat UNE 58451: 2014 Operador de Carretons, UNE 58923: 2012 Operador de Plataformes Elevadores Certificat ISO 9001: 2008

Centre de Formació inscrit en el Registre Estatal d’Entitats de Formació amb núm 3110